ราตรีสวัสดิ์ภาษาญี่ปุ่น “โอะยะสุมินะไซ” วลีภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น

วลีสำหรับสนทนาภาษาญี่ปุ่นวันนี้ขอเสนอสำนวนที่ว่า  さようなら。Oyasuminasai. (โอะยะสุมินะไซ) แปลว่า “ราตรีสวัสดิ์” เป็นคำสำหรับบอกกลา ก่อนเข้านอน มาฟังแล้วหัดพูดตามกันเลย

ขอให้สนุกนะ ภาษาเกาหลี “ชึลกออุน ชีกัน โพแนเซโย” วลีสนทนาภาษาเกาหลีเบื้องต้น

วลีสำหรับสนทนาภาษาเกาหลีวันนี้ขอเสนอสำนวนที่ว่า 즐거운 시간 보내세요. (ชึลกออุน ชีกัน โพแนเซโย) แปลว่า “ขอให้สนุกนะ” เอาไว้ใช้อวยพรเพื่อนๆที่จะไปเที่ยว ชึลกออุน แปลว่า สุข ชีกัน แปลว่า เวลา …

เจอกันพรุ่งนี้ ภาษาฝรั่งเศส – วลีสนทนาภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น

วลีสำหรับสนทนาภาษาฝรั่งเศสวันนี้ขอเสนอสำนวนที่ว่า à demain. (อาเดอมาง) แปลว่า “เจอกันพรุ่งนี้” เป็นสำนวนไว้กล่าวลากัน มาฟังแล้วหัดพูดตามกันเลย คำศัพท์น่ารู้ à ความหมายหลักแปลว่า ไปสู่, ใน, โดย.. แต่ในสำนวนนี้แปลว่า เจอกัน …