Category: ภาษาจีน

เกมคำศัพท์ภาษาเกาจีน ตัวเลข 1-10

เ กมคำศัพท์ภาษาจีน เพื่อฝึกทักษะการอ่านคำง่ายๆ และทดสอบคำศัพท์ตัวเลข 1-10 สำหรับอุปกรณ์พกพาต้องเชื่อมต่อกับเน็ตความเร็วสูง และเครื่องต้องแรงพอจึงจะเล่นได้   เกมด้านล่างนี้เพื่อฝึกทักษะการฟัง

คำศัพท์ภาษาจีน เลข 1-10 数字 ชู่สึ

คำศัพท์ภาษาจีน  数字 (ชู่สึ) เลข 1-10 ฟังแล้วพูดตามนะครับ คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล 一 yī (อี) หนึ่ง 二 èr (เอ้อร์) สอง 三 sān (ซาน) สาม 四 sì (ซื่อ) สี่ 五 wǔ  (อู่) ห้า 六 liù (ลิ่ว) หก 七 qī …

ทดสอบคำศัพท์ภาษาจีน HSK 1 คำศัพท์ระดับพื้นฐาน

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK Hanyu Shuiping Kaoshi (汉语水平考试) คือการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนนั่นเอง จัดโดยสำนักงานเผยแพร่ภาษาจีนระหว่างประเทศของจีน เป็นการทดสอบว่าเราอยู่ในระดับใด ทั้งหมดมี 6 ระดับด้วยกัน วันนี้ขอนำเสนอคำศัพท์ HSK ในระดับ 1 นะครับ เป็นคำศัพท์พื้นฐานจำนวน 150 คำด้วยกัน แบบทดสอบ HSK 1 ชุดที่ 1 คลิก แบบทดสอบ HSK 1 ชุดที่ 2 คลิก แบบทดสอบ HSK 1 …

คุณมาจากไหน บทสนทนาภาษาจีนพื้นฐานเบื้องต้น

บทสนทนา 你从哪里来? หนี่ สง หนาหลี่ หลาย (คุณมาจากไหน) 我从英国来. หว่อ สง อิงกั๋ว หลาย (ฉันมาจากประเทศอังกฤษ) 你来自哪里? หนี่ หลายซึ หนาหลี่ (คุณมาจากไหน) 我来自中国. หว่อ หลาย ซึ จงกั๋ว (ผมมาจากประเทศจีน) ภาษาน่ารู้ จงกั๋ว กับ อิงกั๋ว สามารถแทนด้วยชื่อประเทศต่างๆได้ เช่น 我从泰国来. หว่อ สง ไท่กั๋ว หลาย …

การทักทายและแนะนำตนเอง บทสนทนาภาษาจีนพื้นฐานเบื้องต้น

บทสนทนา 你好,我叫张 伟.你叫什么名字? หนีห่าว หว่อเจี้ยวจางเหว่ย หนี่เจี้ยวเฉินเมอะหมิงสึ (สวัสดี ผมชื่อจางเหว่ย คุณชื่ออะไร) 你好, 我叫简. หนีห่าว หว่อเจี้ยวเจี่ยน (สวัสดี ฉันชื่อเจน) 认识你很高兴. เริ่นฉือหนี่เหินเกาซิ่ง (ยินดีที่ได้รู้จัก) 认识你我也很高兴. เริ่นฉือหนี่หวอเหย่เหิ่นเกาซิ่ง (ฉันก็ยินดีที่ได้รู้จักเช่นกัน) ภาษาน่ารู้ ชื่อจางเหว่ยกับเจน สามารถเอาชื่อเราเข้าแทนที่ได้เลย เช่น หว่อ เจี่ยว แซม (ผมชื่อแซม) เป็นต้น คำศัพท์น่ารู้ประจำบทเรียน 你好 หนี่ห่าว สวัสดี 我 …

ขอโทษ ภาษาจีน “ตุ้ยปู้ฉี่” วลีสนทนาภาษาจีนเบื้องต้น

วลีสำหรับสนทนาภาษาจีนวันนี้ขอเสนอสำนวนที่ว่า 对不起 duìbùqǐ (ตุ้ยปู้ฉี่) แปลว่า “ขอโทษ” เป็นคำแสดงการขอโทษในกรณีที่เราทำผิดพลาด มาฟังแล้วหัดพูดตามกันเลย

ด้วยความยินดี ภาษาจีน “ปู๋เค่อชี่” วลีสนทนาภาษาจีนเบื้องต้น

วลีสำหรับสนทนาภาษาจีนวันนี้ขอเสนอสำนวนที่ว่า 不客气.  Bù kèqì. (ปู๋เค่อชี่) แปลว่า “ด้วยความยินดี” หรือ ไม่เป็นไรนั่นเอง เป็นคำกล่าวตอบรับคำขอบคุณ  มาฟังแล้วหัดพูดตามกันเลย