ตัวอักษร สระและพยัญชนะในภาษาสเปน

ตัวอักษรของสเปนมีทั้งหมด 27 ตัว 29 เสียงดังนี้

อักษรทั้งหมดเหมือนภาษาอังกฤษทุกตัว ส่วนตัวที่เพิ่มมา 1 ตัวคือ ñ ญ ออกเสียงคล้าย ย เย็บ ในภาษาอีสาน

สระในภาษาสเปน มี 5 ตัว เหมือนภาษาอังกฤษ คือ

a อา
e เอ
i อี
o โอ
u อู

พยัญชนะในภาษาสเปน
b = บ
c นำหน้าสระ e i ออกเสียงเป็น ซ นำหน้าสระ a o u ออกเสียงเป็น ก เสียงเบา (k)
ch = ช
d = ด
f = ฟ
g นำหน้า e i ออกเสียงเป็น ฮ นำหน้า a o u ออกเสียงเป็น ก เสียงหนัก (g)
แต่ gue อ่านว่า เกะ (u ไม่ออกเสียง) gui อ่านว่า กิ (u ไม่ออกเสียง)
และ gü = กว
h = ไม่ออกเสียง
แต่ถ้ามาจากคำภาษาอื่น ออกเสียง ฮ เช่น hip pop ฮิปป๊อบ Hawai ฮาวาย
j = ฮ
k ก
l = ล
ll = ย
m = ม
n = น
ñ = ญ
p = ป
q จะตามด้วย qu = ก
r = ร เสียงสั่น
rr = ร เสียงสั่น
s = ซ
t = ต
v = บ
w = ว
x = กซ
y = ย
z = ซ

Leave a Reply