ชื่อยูริภาษาญี่ปุ่น “ยูริเด็ส” วลีภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น

วลีสำหรับสนทนาภาษาญี่ปุ่นวันนี้ขอเสนอสำนวนที่ว่า  ゆりです。Yuridesu. (ยูริเด็ส) แปลว่า “ชื่อยูริ” เป็นคำสำหรับบอกชื่อของเรา สามารถเปลี่ยนจากยูริ มาเป็นชื่อเราแล้วตามด้วยเด็ส มาฟังแล้วหัดพูดตามกันเลย

Leave a Reply