ลาก่อนภาษาญี่ปุ่น “ซะโยนะระ” วลีภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น

วลีสำหรับสนทนาภาษาญี่ปุ่นวันนี้ขอเสนอสำนวนที่ว่า  さようなら。Sayōnara. (ซะโยนะระ) แปลว่า “ลาก่อน” เป็นคำสำหรับบอกกล่าวลา ซึ่งเป็นการลาจากเป็นระยะเวลานานกว่าจะพบกันอีก มาฟังแล้วหัดพูดตามกันเลย

Leave a Reply