ขอโทษ ภาษาจีน “ตุ้ยปู้ฉี่” วลีสนทนาภาษาจีนเบื้องต้น

วลีสำหรับสนทนาภาษาจีนวันนี้ขอเสนอสำนวนที่ว่า 对不起 duìbùqǐ (ตุ้ยปู้ฉี่) แปลว่า “ขอโทษ” เป็นคำแสดงการขอโทษในกรณีที่เราทำผิดพลาด มาฟังแล้วหัดพูดตามกันเลย

Leave a Reply