การทักทายและแนะนำตนเอง บทสนทนาภาษาจีนพื้นฐานเบื้องต้น

บทสนทนา

你好,我叫张 伟.你叫什么名字?
หนีห่าว หว่อเจี้ยวจางเหว่ย หนี่เจี้ยวเฉินเมอะหมิงสึ
(สวัสดี ผมชื่อจางเหว่ย คุณชื่ออะไร)

你好, 我叫简.
หนีห่าว หว่อเจี้ยวเจี่ยน
(สวัสดี ฉันชื่อเจน)

认识你很高兴.
เริ่นฉือหนี่เหินเกาซิ่ง
(ยินดีที่ได้รู้จัก)

认识你我也很高兴.
เริ่นฉือหนี่หวอเหย่เหิ่นเกาซิ่ง
(ฉันก็ยินดีที่ได้รู้จักเช่นกัน)

ภาษาน่ารู้

ชื่อจางเหว่ยกับเจน สามารถเอาชื่อเราเข้าแทนที่ได้เลย เช่น หว่อ เจี่ยว แซม (ผมชื่อแซม) เป็นต้น

คำศัพท์น่ารู้ประจำบทเรียน

你好 หนี่ห่าว สวัสดี
我 หว่อ ฉัน
叫 เจี้ยว เรียก
张 伟 จางเหว่ย ชื่อจางเหว่ย
你 หนี่ คุณ
什么 เฉินเมอะ อะไร
名字 หมิงสึ ชื่อ

简 เจี่ยน ชื่อเจน

认识 เริ่นฉือ พบ, รู้จัก
很 เหิ่น มาก
高兴 เกาซิ่ง มีสุข, ยินดี

也 เหย่ เช่นกัน

Leave a Reply