การทักทายและแนะนำตนเอง บทสนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานเบื้องต้น

บทสนทนา

はじめまして。私は豊田です。
ฮะจิเมะมะชิเตะ วะตะชิวะ โตะโยะดะ เด็ส
(ยินดีที่ได้รู้จัก ผมชื่อโตโยดะ)

はじめまして。ジェーンです。
ฮะจิเมะมะชิเตะ เจน เด็ส
(ยินดีที่ได้รู้จัก ชื่อเจนค่ะ)

よろしくお願いします。
โยะโระชิคุ โอะเนะไงชิมัส
(ฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับ)

よろしくお願いします。
โยะโระชิคุ โอะเนะไงชิมัส
(ฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะ)

ภาษาน่ารู้
はじめまして。私は豊田です。
ฮะจิเมะมะชิเตะ (ยินดีที่ได้รู้จัก)
เป็นสำนวนกล่าวก่อนแนะนำตัวเอง อารมณ์ประมาณว่า รู้สึกดีใจมากที่จะได้ทำความรู้จักกัน

ชื่อโตะโยะดะกับเจน สามารถเอาชื่อเราเข้าแทนที่ได้เลย เช่น วะตะชิวะ สมชาย เด็ส (ผมชื่อสมชาย)

บางกรณีสามารถละประธานไว้ในฐานที่เข้าใจก็ได้ เช่น เจน เด็ส (ชื่อเจน) ละคำว่า วะตะชิวะ (ฉัน,ผม)

よろしくお願いします。
โยะโระชิคุ โอะเนะไงชิมัส
แปลว่า โปรดกระทำต่อฉันอย่างเมตตา หรือที่เราเคยได้ยินว่า กรุณาเมตตาต่อฉันด้วย แต่นำมาแปลให้สละสลวยว่า ฝากเนื้อฝากตัวด้วย เป็นการแสดงความถ่อมตนเพื่อให้อีกฝากเอ็นดูนั่นเอง

คำศัพท์ประจำบทเรียน

はじめまして ฮะจิเมะมะชิเตะ ยินดีที่ได้รู้จัก
私 วะตะชิ  ผม,ฉัน
は วะ ตัวชี้ประธาน
豊田 โตะโยะดะ ชื่อโตโยดะ
です เด็ส คือ

ジェーン เจอิน ชื่อเจน

よろしく โยะโระชิคุ อย่างเมตตา
お願い โอะเนะไง กรุณา
します ชิมัส กระทำ

Leave a Reply