คุณมาจากไหน บทสนทนาภาษาจีนพื้นฐานเบื้องต้น

บทสนทนา

你从哪里来?
หนี่ สง หนาหลี่ หลาย
(คุณมาจากไหน)

我从英国来.
หว่อ สง อิงกั๋ว หลาย
(ฉันมาจากประเทศอังกฤษ)

你来自哪里?
หนี่ หลายซึ หนาหลี่
(คุณมาจากไหน)

我来自中国.
หว่อ หลาย ซึ จงกั๋ว
(ผมมาจากประเทศจีน)

ภาษาน่ารู้

จงกั๋ว กับ อิงกั๋ว สามารถแทนด้วยชื่อประเทศต่างๆได้ เช่น
我从泰国来.
หว่อ สง ไท่กั๋ว หลาย
(ฉันมาจากประเทศไทย)

我来自泰国.
หว่อ หลาย ซึ ไท่กั๋ว
(ฉันมาจากประเทศไทย)

คำศัพท์ประจำบทเรียน

我 หนี่ คุณ
从 สง จาก
英国 หนาหลี่ ที่ไหน
来 หลาย มา

我 หว่อ ฉัน, ผม
英国 อิงกั๋ว ประเทศอังกฤษ

自 ซึ จาก

中国 จงกั๋ว ประเทศจีน

Leave a Reply