คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ครอบครัว Family

family

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สมาชิกในครอบครัว  Family

สมาชิกในครอบครัวที่มีความสัมพันธ์ในทางสายเลือด

familyแฟ๊มลิครอบครัว
grandfatherแกร๊นฟาเดอะปู่ , ตา
grandmotherแกร๊นมัดเดอะย่า , ยาย
grandadแกร๊นแดดปู่ , ตา (ภาษาพูด)
grannyแกร๊นนิย่า , ยาย (ภาษาพูด)
fatherฟ๊าเดอะพ่อ
motherมั๊ดเดอะแม่
dadแดดพ่อ (ภาษาพูด)
mumมัมแม่ (ภาษาพูด)
uncleอั๊งเคิลลุง , น้าชาย, อาชาย
auntอ๊านทึป้า , น้าหญิง , อาหญิง
brotherบรั๊ดเดอะพี่ชาย , น้องชาย
sisterซิ๋สเตอะพี่สาว , น้องสาว
cousinคั๊สเซินลูกพี่ลูกน้อง
sonซันลูกชาย
daughterด๊อเทอะลูกสาว
nieceนีซหลานสาว (ลูกของพี่น้อง)
nephewเน็ฟฟิวหลานชาย (ลูกของพี่น้อง)
grandsonแกร๊นซันหลานชาย (ลูกของลูก)
granddaughterแกร๊นดอเทอะหลานสาว (ลูกของลูก)

สมาชิกในครอบครัวที่มีความสัมพันธ์กันในทางกฏหมาย

in law แปลว่า ในทางกฏหมาย

mother in lawมั๊ดเดอะ อิน ลอแม่ยาย
father in lawฟ๊าเดอะ อิน ลอพ่อตา
son in lawซัน อิน ลอลูกเขย
daughter in lawด๊อเทอะ อิน ลอลูกสะใภ้
sister in lawซิ๊สเตอะ อิน ลอพี่สะใภ้ , น้องสะใภ้
brother in lawบรั๊ดเดอะ อิน ลอพี่เขย , น้องเขย

Leave a Reply