ราตรีสวัสดิ์ภาษาเกาหลี “อันยองฮิชุมุเซโย” วลีสนทนาภาษาเกาหลีเบื้องต้น

วลีสำหรับสนทนาภาษาเกาหลีวันนี้ขอเสนอสำนวนที่ว่า 안녕히 주무세요. (อันยองฮิชุมุเซโย) แปลว่า  “ราตรีสวัสดิ์”  ไว้กล่าวอำลาก่อนเข้านอน มาฟังแล้วหัดพูดตามกันเลย

Leave a Reply