คำศัพท์ภาษาอังกฤษ อาชีพต่างๆ jobs

jobs

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ อาชีพต่างๆ  Jobs

มาเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพต่างๆกันนะครับ อาจจะไม่ต้องจะจดจำให้ได้ทุกคำก็ได้ เอาตัวที่เราคิดว่าสำคัญๆก็พอ

actorแอ็คเทอะนักแสดงชาย
actressแอ็คทริสนักแสดงหญิง
air hostessแอ โฮสติสแอร์โฮสเตส
artistอ๊าททิสทศิลปิน
astronautแอ๊สทระนอทนักบินอวกาศ
barberบ๊าเบอะช่างตัดผม
carpenterค๊าเพินเทอะช่างไม้
clerkคลาคเสมียน
cookคุคพ่อครัว
dancerด๊านเซอะนักเต้น
dentistเด็นทิสทหมอฟัน
doctorด็อคเทอะหมอ
driverไดร๊เฝอะคนขับรถ
engineerเอ็นจะเนี๊ยวิศวกร
eye doctorอาย ด็อคเทอะหมอตา
farmerฟ๊าเมอะชาวนา
firemanไฟ๊เมินนักดับเพลิง
gardenerก๊าดเดินเนอะคนสวน
guideไกดไกด์
hairdresserแฮ๊เดร็สเซอะช่างแต่งผม
lawyerล๊อเยอะทนาย
mechanicมะแค๊นนิคช่างยนต์
nurseเนิสพยาบาล
photographerฟะท๊อกกระเฟอะช่างถ่ายรูป
pilotไพ๊เลิทนักบิน
policemanพะลิ๊สเมินตำรวจ
postmanโพ๊สทเมินบุรุษไปรษณีย์
receptionistริเซ็พเชินนิสทพนักงานต้อนรับ
reporterริพ๊อทเทอะผู้รายงานข่าว
salesgirlเซ๊ลสเกิลพนักงานขายหญิง
salesmanเซ๊ลสเมินนักขายชาย
saleswomenเซ๊ลสวุเมินนักขายหญิง
secretaryเซ๊คคริทเทะริเลขานุการ
security guardซิเคี๊ยวริทิ กาดยามรักษาความปลอดภัย
shop assistantช็อพ อะซิ๊สเตินทพนักงานประจำร้าน
shopkeeperช็อพคี๊พเพอะเจ้าของร้าน
singerซิ๊งเงอะนักร้อง
soldierโซ๊ลเจอะทหาร
sport manสปอท แมนนักกีฬา
studentสติ๊วเดินทนักเรียน
teacherที๊ชเชอะครู
technicianเท็คนิ๊เชินช่างไฟ
writerไร๊เทอะนักเขียน

Leave a Reply