ฉันเป็นคนไทย คุณเป็นคนสัญชาติไหน- ภาษาเกาหลีเบื้องต้น

where-from-korean

บทเรียนภาษาเกาหลีเบื้องต้นตอนนี้ ขอนำเสนอ

  1. การบอกสัญชาติ
  2. การถามสัญชาติ

บทเรียนประจำวันนี้ จะว่าด้วยเรื่องของการถามตอบสัญชาตินะครับ การถามเช่นนี้ก็เพื่อจะได้รู้ว่าเขามาจากประเทศไหนนั่นเอง

นารี : 저는 태국 사람입니다.
ชอนึน แทกุก ซารามิมนีดะ  – ฉันเป็นคนไทย
어느 나라 사람입니까?
ออนึ นาระ ซารามิมนีก๊ะ – (คุณ)เป็นคนสัญชาติไหน

มินจุน: 저는 한국  사람입니다.
ชอนึน ฮันกุก ซารามิมนีดะ  -ผมเป็นคนเกาหลี

จอห์ : 저는 미국 사람입니다.
ชอนึน มีกุก ซารามิมนีดะ  – ผมเป็นคนอเมริกัน
한국 사람입니까?
ฮันกุก  ซารามิมนีก๊ะ – (คุณ)เป็นคนสัญชาติเกาหลีใช่ใหม

มินจุน: 네,  한국  사람입니다.
เน  ฮันกุก ซารามิมนีดะ  – ใช่ครับ (ผม) เป็นคนเกาหลี

โจ : 저는 영국 사람입니다.
ชอนึน ยองกุก ซารามิมนีดะ  – ผมเป็นคนอังกฤษ
한국 사람입니까?
ฮันกุก  ซารามิมนีก๊ะ – (คุณ)เป็นคนสัญชาติเกาหลีใช่ใหม

นารี: 아니요, 저는 태국 사람입니다.
อานีโย ชอนึน แทกุก ซารามิมนีดะ  – ไม่ใช่ค่ะ ฉันเป็นคนไทย

เกร็ดภาษาน่ารู้

การบอกสัญชาติ

저는 + (ประเทศ) 사람입니다.

ชอนึน (ประเทศ) ซารามิมนีดะ

คำศัพท์

저는 ชอนึน ผม/ฉัน

태국 แทกุก ประเทศไทย

사람 ซารัม คน

입니다 อิมนีดะ เป็น 

어느 ออนึ อันไหน

나라 นาระ ประเทศ

입니까? อิมนีก๊ะ เป็น (ใช้ในประโยคคำถาม)

한국  ฮันกุก ประเทศเกาหลี

영국 ยองกุก ประเทศอังกฤษ

미국 มีกุก ประเทศอเมริกา

Leave a Reply