ฉันมาจากประเทศไทย คุณมาจากประเทศไหน – ภาษาเกาหลีเบื้องต้น

country-korean

บทเรียนภาษาเกาหลีเบื้องต้นตอนนี้ ขอนำเสนอ

  1. การบอกประเทศที่มา
  2. การถามประเทศที่มา

บทเรียนประจำวันนี้ จะว่าด้วยเรื่องของการถามตอบประเทศนะครับต่างจากบทเรียนก่อนที่ถามสัญชาติ แต่มีเป้าหมายเดียวกันคืออยากรู้ว่าเขามาจากประเทศไหนนั่นเอง

นารี : 저는 태국에서 왔습니다.
ชอนึน แทกุกเกซอ วัดซึมนีดะ – ฉันมาจากประเทศไทย
어느 나라에서 왔습니까?
ออนึ นาระเกซอ วัดซึมนีก๊ะ – (คุณ) มาจากประเทศไหน

มินจุน: 저는 한국에서 왔습니다.
ชอนึน ฮันกุกเกซอ วัดซึมนีดะ  -ผมมาจากประเทศเกาหลี

จอห์ : 저는 미국에서 왔습니다.
ชอนึน มีกุกเกซอ วัดซึมนีดะ  – ผมมาจากประเทศอเมริกา
한국에서 왔습니까?
ฮันกุกเกซอ วัดซึมนีก๊ะ – (คุณ)มาจากประเทศเกาหลีใช่ไหม

มินจุน: 네, 저는 한국에서 왔습니다.
เน ชอนึน ฮันกุกเกซอ วัดซึมนีดะ   – ใช่ครับ ผมมาจากประเทศเกาหลี

โจ : 저는 영국에서 왔습니다.
ชอนึน ยองกุกเกซอ วัดซึมนีดะ  – ผมมาจากประเทศอังกฤษ
한국에서 왔습니까?
ฮันกุกเกซอ วัดซึมนีก๊ะ – (คุณ) มาจากประเทศเกาหลีใช่ไหม

นารี: 아니요, 저는 태국에서 왔습니다.
อานีโย ชอนึน แทกุกเกซอ วัดซึมนีดะ  – ไม่ใช่ค่ะ ฉันมาจากประเทศไทย

เกร็ดภาษาน่ารู้

การบอกประเทศที่มา

저는 + (ประเทศ)에서 왔습니다.

ชอนึน (ประเทศ) เอซอ วัดซึมนีดะ

คำศัพท์

저는 ชอนึน ผม/ฉัน

태국 แทกุก ประเทศไทย

에서 เอซอ จาก

입니다 อิมนีดะ เป็น 

어느 ออนึ อันไหน

나라 นาระ ประเทศ

입니까? อิมนีก๊ะ เป็น (ใช้ในประโยคคำถาม)

한국  ฮันกุก ประเทศเกาหลี

영국 ยองกุก ประเทศอังกฤษ

미국 มีกุก ประเทศอเมริกา

Leave a Reply