เรียกคู่สนทนาอย่างไรให้สุภาพ ตามฉบับเกาหลี

thum

คู่สนทนา คือคนที่เรากำลังพูดคุยด้วย เราจะแทนตัวเองว่า 저 (ชอ) ผม ดิฉัน แล้วคู่สนทนาล่ะ จะแทนว่าอะไร

ในภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า you (คุณ) ไม่ว่าเราจะคุยกับใคร เช่น

กับผู้จัดการ : What are you doing? แปลว่า คุณ กำลังทำอะไรอยู่ครับ

กับครู : What are you doing? แปลว่า คุณ กำลังทำอะไรอยู่ครับ

กับพ่อ : What are you doing? แปลว่า คุณ กำลังทำอะไรอยู่ครับ

กับใครๆก็ตาม :What are you doing? แปลว่า คุณ กำลังทำอะไรอยู่ครับ

สังเกตได้ว่าภาษาอังกฤษ จะใช้คำว่า you เหมือนกันไม่ว่าคู่สนทนาจะเป็นใครก็ตาม

แต่สำหรับภาษาเกาหลี จะคล้ายของไทย คือ ส่วนใหญ่จะไม่เรียกคู่สนทนาว่า “คุณ” 당신 (ทังชิน) แต่จะเรียกใช้คำเหล่านี้แทน

  • ตำแหน่งในหน้าที่การงาน (ผู้จัดการ, ท่านประธาน, หัวหน้าแผนก.. ฯลฯ)
  • อาชีพ  (คุณหมอ, คุณครู, อาจารย์… ฯลฯ)
  • คำเรียกในวงศาคณาญาติ (คุณพ่อ, คุณแม่, พี่ชาย, พี่สาว…ฯลฯ)
  • ชื่อของคนนั้นตามด้วย ที่แปลว่าคุณ (คุณมินจุน, คุณสมศรี, คุณนารี..ฯลฯ)

ตัวอย่าง

사장님, 뭐 하세요?
ซาจังนิม มวอ ฮาเซโย๊ (ผู้จัดการครับ กำลังทำอะไรอยู่ครับ)

선생님, 뭐 하세요?
ซอนแซงนิม มวอฮาเซโย๊? (คุณครู กำลังทำอะไรอยู่ครับ)

아버님, 뭐 하세요?
อาบอนิม มวอฮาเซโย๊ (คุณพ่อ กำลังทำอะไรอยู่ครับ)

민준 씨, 하세요?
มินจุนชี มวอฮาเซโย๊ (คุณมินจุนครับ กำลังทำอะไรอยู่ครับ)

뭐 มวอ อะไร

하 ฮา ทำ

세요?   เซโย๊ คำแสดงความสุภาพ คล้าย ครับ/ ค่ะ ของไทยเรา

Leave a Reply