baby อ่านว่า เบ๊บิ แปลว่า ทารก, ที่รัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

baby
baby อ่านว่า เบ๊บิ แปลว่า ทารก, ที่รัก

The baby is drinking milk.
เดอะ เบ๊บิ อิส ดริ๊งคิง มิลค
เด็กทารก กำลังดื่ม นม

The baby boy is sleeping but the baby girl is playing.
เดอะ เบ๊บิ บอย อิส สลี๊พพิง บัท เดอะ เบ๊บิ เกิล อิส เพล๊ยิง
เด็กทารก ชาย กำลัง นอนหลับ แต่ เด็กทารก หญิง กำลัง เล่น

baby นำหน้า สิ่งของใดๆ หมายถึง สิ่งของสำหรับทารก

baby toys เบ๊บิ ทอยส (ของเล่นสำหรับทารก)
baby food เบ๊บิ ฟูด (อาหารสำหรับทารก)

baby นำหน้า สัตว์ชนิดใด หมายถึง ลูกทารกของสัตว์ชนิดนั้นๆ

baby bird เบ๊บิ เบิด (ลูกนก)
baby monkey เบ๊บิ มั๊งคิ (ลูกลิง)

คำว่า baby ที่ปรากฏในบทเพลง แปลว่า ที่รัก

Baby, I love you.
เบ๊บิ ไอ ลัฝ ยู (ที่รัก ฉัน รัก คุณ)

I miss you much, baby.
ไอ มิส ยู มัช เบ๊บิ (ฉัน คิดถึง คุณ มาก ที่รัก)

Leave a Reply