บทสนทนาภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น การทักทายและแนะนำตัวเอง

บทสนทนาภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้นง่ายๆสำหรับผู้เริ่มเรียน ตอน การทักทายและแนะนำตัวเอง

บทสนทนา
Bonjour ! Je suis Pierre. Comment vous appelez-vous ?
สวัสดี ผม คือ ปีแอร์ (ผมชื่อปีแอร์) คุณ เรียก ตัวคุณ อย่างไร (คุณชื่ออะไร)
Bonjour ! Je m’appelle Jane.
สวัสดี ฉัน เรียก ตัวฉัน เจน (ฉันชื่อเจน)
Ravi de vous rencontrer.
ยินดี ที่ได้ รู้จัก คุณ
Ravie de vous rencontrer également.
ยินดี ที่ได้ รู้จัก คุณ เช่นกัน

คำศัพท์น่ารู้
Bonjour สวัสดี
Je ผม,ฉัน
suis คือ
Pierre ปีแอร์
Comment อย่างไร
vous คุณ
appelez เรียก
m’ ย่อมาจาก me (เมอะ) ผม, ฉัน
appelle เรียก
Jane เจน
Ravi ยินดี
de มาจาก, ของ, ที่ได้
rencontrer พบ
également เช่นกัน

Leave a Reply