สบายดี ขอบคุณ ภาษาฝรั่งเศส – วลีสนทนาภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น

วลีสำหรับสนทนาภาษาฝรั่งเศสวันนี้ขอเสนอสำนวนที่ว่า Bien, merci. (เบียง แม็ฮซิ) แปลว่า “สบายดี ขอบคุณ” เป็นสำนวนสำหรับตอบรับคนที่ถามเราว่าสบายดีไหม มาฟังแล้วหัดพูดตามกันเลย

คำศัพท์น่ารู้

Bien สบายดี

merci  ขอบคุณ

Leave a Reply