ยินดีที่ได้รู้จัก ภาษาฝรั่งเศส – วลีสนทนาภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น

วลีสำหรับสนทนาภาษาฝรั่งเศสวันนี้ขอเสนอสำนวนที่ว่า Ravi de vous rencontrer. (คฮาวี เดอ วู คฮ็อง-กง-ทเฮะ) แปลว่า “ยินดีที่ได้รู้จัก” เป็นสำนวนเอาไว้กล่าวแสดงความยินดีที่ได้รู้จักกัน มาฟังแล้วหัดพูดตามกันเลย

คำศัพท์น่ารู้

Ravi ยินดี
de มาจาก, ของ, ที่ได้
vous คุณ
rencontrer พบ

Leave a Reply