สวัสดีตอนเย็น ภาษาฝรั่งเศส – วลีสนทนาภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น

วลีสำหรับสนทนาภาษาฝรั่งเศสวันนี้ขอเสนอสำนวนที่ว่า Bonsoir. (บงซัว) แปลว่า “สวัสดีตอนเย็น” เป็นสำนวนทักทายในตอนเย็น กล่าวลาในตอนเย็น หรือกล่าวลาหลังเลิกงานก็ได้ มาฟังแล้วหัดพูดตามกันเลย

คำศัพท์น่ารู้

bon ดี
soir ตอนเย็น

Leave a Reply