เจอกันพรุ่งนี้ ภาษาฝรั่งเศส – วลีสนทนาภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น

วลีสำหรับสนทนาภาษาฝรั่งเศสวันนี้ขอเสนอสำนวนที่ว่า à demain. (อาเดอมาง) แปลว่า “เจอกันพรุ่งนี้” เป็นสำนวนไว้กล่าวลากัน มาฟังแล้วหัดพูดตามกันเลย

คำศัพท์น่ารู้

à ความหมายหลักแปลว่า ไปสู่, ใน, โดย.. แต่ในสำนวนนี้แปลว่า เจอกัน
demain พรุ่งนี้

Leave a Reply