ขอให้สนุกนะ ภาษาเกาหลี “ชึลกออุน ชีกัน โพแนเซโย” วลีสนทนาภาษาเกาหลีเบื้องต้น

วลีสำหรับสนทนาภาษาเกาหลีวันนี้ขอเสนอสำนวนที่ว่า 즐거운 시간 보내세요. (ชึลกออุน ชีกัน โพแนเซโย) แปลว่า “ขอให้สนุกนะ” เอาไว้ใช้อวยพรเพื่อนๆที่จะไปเที่ยว ชึลกออุน แปลว่า สุข ชีกัน แปลว่า เวลา ส่วน โพแนเซโย แปลว่าใช้เวลา มาฟังแล้วหัดพูดตามกันเลย

Leave a Reply