เลขหนึ่งภาษาจีน 一 : รูปภาพเลขหนึ่งสอนภาษาจีน

เลขหนึ่งภาษาจีน 一 : รูปภาพเลขหนึ่งสอนภาษาจีน
เลขหนึ่ง_คำศัพท์ภาษาจีน

 

คลิกลำโพงเพื่อฟังเสียง

Leave a Reply