ราตรีสวัสดิ์ภาษาญี่ปุ่น “โอะยะสุมินะไซ” วลีภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น

วลีสำหรับสนทนาภาษาญี่ปุ่นวันนี้ขอเสนอสำนวนที่ว่า  さようなら。Oyasuminasai. (โอะยะสุมินะไซ) แปลว่า “ราตรีสวัสดิ์” เป็นคำสำหรับบอกกลา ก่อนเข้านอน มาฟังแล้วหัดพูดตามกันเลย

Leave a Reply