สวัสดีภาษาจีน “หนีห่าว” วลีสนทนาภาษาจีนเบื้องต้น

วลีสำหรับสนทนาภาษาจีนวันนี้ขอเสนอสำนวนที่ว่า 你好。 Nǐ hǎo. (หนีห่าว) แปลว่า “สวัสดี” เป็นคำสำหรับทักทายกัน มาฟังแล้วหัดพูดตามกันเลย

Leave a Reply