ยินดีที่ได้รู้จัก “มันนาซอ พันกาวอโย” วลีสนทนาภาษาเกาหลีเบื้องต้น

วลีสำหรับสนทนาภาษาเกาหลีวันนี้ขอเสนอสำนวนที่ว่า 만나서 반가워요. (มันนาซอ พันกาวอโย) แปลว่า “ยินดีที่ได้รู้จัก” เป็นวลีสำหรับกล่าวความยินดีที่ได้รู้จักกัน แต่ถ้าเป็นการพบปะกันครั้งแรก หรือเป็นการสนทนาอย่างเป็นทางการ เช่น การติดต่อทางธุรกิจ การพูดคุยกับผู้มีอายุ ให้ใช้สำนวนนี้ 만나서 반갑습니다 …

a อ่านว่า อะ แปลว่า หนึ่ง คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

a อ่านว่า อะ แปลว่า หนึ่ง จะหนึ่งอะไรก็ขึ้นอยู่กับคำลักษณะนามนั้นๆ เช่น หนึ่งคน หนึ่งตัว หนึ่งอัน หนึ่งแห่ง เป็นต้น A man is sleeping. …

คุณมาจากไหน บทสนทนาภาษาเกาหลีพื้นฐานเบื้องต้น

บทสนทนา 어디에서 오셨나요? ออดิเอชอ โอชอดนาโย้ (คุณมาจากไหน) 저는 영국에서 왔어요. ชอนึน ยองกุกเกซอ วัดซอโย (ฉันมาจากประเทศอังกฤษ) 어디에서 오셨어요? ออดิเอชอ …

การทักทายและแนะนำตนเอง บทสนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานเบื้องต้น

บทสนทนา はじめまして。私は豊田です。 ฮะจิเมะมะชิเตะ วะตะชิวะ โตะโยะดะ เด็ส (ยินดีที่ได้รู้จัก ผมชื่อโตโยดะ) はじめまして。ジェーンです。 ฮะจิเมะมะชิเตะ เจน เด็ส (ยินดีที่ได้รู้จัก ชื่อเจนค่ะ) よろしくお願いします。 โยะโระชิคุ …

การทักทายและแนะนำตนเอง บทสนทนาภาษาเกาหลีพื้นฐานเบื้องต้น

บทสนทนา 안녕하세요. 저는 민준이예요. 이름이 뭐예요? อันนยองฮาเซโย ชอนึน มินจุน อีเยโย อีรึมิ มวอเยโย๊ (สวัสดี ผมชื่อมินจุน คุณชื่ออะไร) 안녕하세요. …

การทักทายและแนะนำตนเอง บทสนทนาภาษาจีนพื้นฐานเบื้องต้น

บทสนทนา 你好,我叫张 伟.你叫什么名字? หนีห่าว หว่อเจี้ยวจางเหว่ย หนี่เจี้ยวเฉินเมอะหมิงสึ (สวัสดี ผมชื่อจางเหว่ย คุณชื่ออะไร) 你好, 我叫简. หนีห่าว หว่อเจี้ยวเจี่ยน (สวัสดี ฉันชื่อเจน) 认识你很高兴. …

ขอโทษ ภาษาจีน “ตุ้ยปู้ฉี่” วลีสนทนาภาษาจีนเบื้องต้น

วลีสำหรับสนทนาภาษาจีนวันนี้ขอเสนอสำนวนที่ว่า 对不起 duìbùqǐ (ตุ้ยปู้ฉี่) แปลว่า “ขอโทษ” เป็นคำแสดงการขอโทษในกรณีที่เราทำผิดพลาด มาฟังแล้วหัดพูดตามกันเลย

ด้วยความยินดี ภาษาจีน “ปู๋เค่อชี่” วลีสนทนาภาษาจีนเบื้องต้น

วลีสำหรับสนทนาภาษาจีนวันนี้ขอเสนอสำนวนที่ว่า 不客气.  Bù kèqì. (ปู๋เค่อชี่) แปลว่า “ด้วยความยินดี” หรือ ไม่เป็นไรนั่นเอง เป็นคำกล่าวตอบรับคำขอบคุณ  มาฟังแล้วหัดพูดตามกันเลย