ขอบคุณ ภาษาจีน “เซี่ยเซี่ย” วลีสนทนาภาษาจีนเบื้องต้น

วลีสำหรับสนทนาภาษาจีนวันนี้ขอเสนอสำนวนที่ว่า 谢谢。 Xièxiè. (เซี่ยเซี่ย) แปลว่า “ขอบคุณ” เป็นคำกล่าวขอบคุณนั่นเอง มาฟังแล้วหัดพูดตามกันเลย

ลาก่อนภาษาญี่ปุ่น “ซะโยนะระ” วลีภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น

วลีสำหรับสนทนาภาษาญี่ปุ่นวันนี้ขอเสนอสำนวนที่ว่า  さようなら。Sayōnara. (ซะโยนะระ) แปลว่า “ลาก่อน” เป็นคำสำหรับบอกกล่าวลา ซึ่งเป็นการลาจากเป็นระยะเวลานานกว่าจะพบกันอีก มาฟังแล้วหัดพูดตามกันเลย

ชื่อยูริภาษาญี่ปุ่น “ยูริเด็ส” วลีภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น

วลีสำหรับสนทนาภาษาญี่ปุ่นวันนี้ขอเสนอสำนวนที่ว่า  ゆりです。Yuridesu. (ยูริเด็ส) แปลว่า “ชื่อยูริ” เป็นคำสำหรับบอกชื่อของเรา สามารถเปลี่ยนจากยูริ มาเป็นชื่อเราแล้วตามด้วยเด็ส มาฟังแล้วหัดพูดตามกันเลย

คุณชื่ออะไรภาษาญี่ปุ่น “โอะนะมะเอะวะ นันเดสก๊ะ” วลีภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น

วลีสำหรับสนทนาภาษาญี่ปุ่นวันนี้ขอเสนอสำนวนที่ว่า お名前は何ですか。 Onamaehanandesuka.. (โอะนะมะเอะวะ นันเดสก๊ะ) แปลว่า “คุณชื่ออะไร” เป็นคำสำหรับถามชื่อ มาฟังแล้วหัดพูดตามกันเลย お โอะ คำแสดงความสุภาพ 名前 นะมะเอะ ชื่อ は …

เจอกันพรุ่งนี้ ภาษาจีน “หมิงเทียนเจี้ยน” วลีสนทนาภาษาจีนเบื้องต้น

วลีสำหรับสนทนาภาษาจีนวันนี้ขอเสนอสำนวนที่ว่า 明天见。 Míngtiān jiàn. (หมิงเทียนเจี้ยน) แปลว่า “เจอกันพรุ่งนี้” เป็นคำสำหรับกล่าวอำลากัน มาฟังแล้วหัดพูดตามกันเลย

สวัสดียามเย็นภาษาญี่ปุ่น “คมบังวะ” วลีภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น

วลีสำหรับสนทนาภาษาญี่ปุ่นวันนี้ขอเสนอสำนวนที่ว่า こんばんは。 Konbanwa. (คมบังวะ) แปลว่า “สวัสดียามเย็น” เป็นคำสำหรับทักทายกัน มาฟังแล้วหัดพูดตามกันเลย

สวัสดียามบ่ายภาษาญี่ปุ่น “คนนิชิวะ” วลีภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น

วลีสำหรับสนทนาภาษาญี่ปุ่นวันนี้ขอเสนอสำนวนที่ว่า こんにちは。 Konnichiwa. (คนนิชิวะ) แปลว่า “สวัสดียามบ่าย” เป็นคำสำหรับทักทายกัน นอกจากนี้ยังแปลว่าสวัสดีได้อีกด้วย มาฟังแล้วหัดพูดตามกันเลย

ค่อยเจอกันใหม่ ภาษาจีน “หุยโถเจี้ยน” วลีสนทนาภาษาจีนเบื้องต้น

วลีสำหรับสนทนาภาษาจีนวันนี้ขอเสนอสำนวนที่ว่า 回头见. huítóu jiàn. (หุยโถเจี้ยน) แปลว่า “ค่อยเจอกันใหม่” เป็นคำสำหรับกล่าวอำลากัน มาฟังแล้วหัดพูดตามกันเลย

ราตรีสวัสดิ์ ภาษาจีน “หว่านอัน” วลีสนทนาภาษาจีนเบื้องต้น

วลีสำหรับสนทนาภาษาจีนวันนี้ขอเสนอสำนวนที่ว่า 晚安。Wǎn’ān. (หว่านอัน) แปลว่า “ราตรีสวัสดิ์” เป็นคำสำหรับกล่าวอำลาเพื่อเข้านอนพักผ่อน มาฟังแล้วหัดพูดตามกันเลย