Tag: คำศัพท์ภาษาจีน

คำศัพท์ภาษาจีน เลข 1-10 数字 ชู่สึ

คำศัพท์ภาษาจีน  数字 (ชู่สึ) เลข 1-10 ฟังแล้วพูดตามนะครับ คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล 一 yī (อี) หนึ่ง 二 èr (เอ้อร์) สอง 三 sān (ซาน) สาม 四 sì (ซื่อ) สี่ 五 wǔ  (อู่) ห้า 六 liù (ลิ่ว) หก 七 qī …