Tag: เสียงในภาษาสเปน

การ stress คำในภาษาสเปน

การ stress คำคืออะไร มันคือการเน้นเสียงคำนั้นๆ หรืออ่านคำนั้นดังกว่าเพื่อนนั่นเอง ยกตัวอย่างภาษาอังกฤษ เช่น tiger อ่านว่า ˈtaɪ gər (ไท๊เกอะ) คำด้านบนนี้ stress ที่คำว่า ˈtaɪ จะสังเกตเห็นเครื่องหมายขึดด้านบนเล็กๆ นั่นคือเครื่องหมายของการเน้นคำนั่นเอง การ stress คำในภาษาสเปน การ stress คำในภาษาสเปนมีหลักการดังนี้คือ ถ้าคำนั้นลงท้ายด้วยสระ a e i o u หรือลงท้ายด้วย n, s ให้เน้นคำที่สองนับจากด้านหลัง เช่น …

ตัวอักษร สระและพยัญชนะในภาษาสเปน

ตัวอักษรของสเปนมีทั้งหมด 27 ตัว 29 เสียงดังนี้ อักษรทั้งหมดเหมือนภาษาอังกฤษทุกตัว ส่วนตัวที่เพิ่มมา 1 ตัวคือ ñ ญ ออกเสียงคล้าย ย เย็บ ในภาษาอีสาน สระในภาษาสเปน มี 5 ตัว เหมือนภาษาอังกฤษ คือ a อา e เอ i อี o โอ u อู พยัญชนะในภาษาสเปน b = บ …